Vetenskapligt utvärderade robotar och Signal Providers