Ledande indikatorer - hur man bäst använder ledande indikatorer